Το παρόν παραδοτέο αφορά στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την στρατηγική ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου Heart Safe City, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του συνόλου των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να πληροί μια πόλη για να αναγνωριστεί ως Heart Safe City.

Διαβάστε το εδώ