Διαβάστε εδώ το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με την καρδιακή προσβολή.