Διαβάστε εδώ το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με τη καρδιακή υγεία και τη νόσο COVID-19.