Διαβάστε εδώ το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με τα τρόφιμα τα οποία ενισχύουν την καρδιακή μας υγεία.