Υγεία και πόλη: χρήση αστικού σχεδιασμού για την προώθηση της υγείας της καρδιάς! ⠀

Διαβάστε εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ισότοπο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.