Недела, 9 Јуни 2019, имплементиран 1-от семинар за BLS инструктори на проектот Градови на Безбедно Срце во Општина Каламарија