Ενημερωθείτε για την αναζωογόνηση εν μέσω της πανδημίας του Νέου Κορωνοϊόυ – COVID 2019 από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης εδώ