Τους τελευταίους μήνες ζούμε όλοι μας μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ας προσπαθήσουμε μαζί για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19!

Ας τηρήσουμε τους παρακάτω τρεις κανόνες.

  1. Χρήση υφασμάτινης/χειρουργικής μάσκας στους χώρους που είναι απαραίτητο
  2. Τήρηση αποστάσεων
  3. Τακτικό και σωστό πλύσιμο των χεριών μας