ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ANAKOINΩΣΗ

H 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος πρόγραμμα με τίτλο HEART SAFE CITIES σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς.

Στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η εκπαίδευση 3.500 πολιτών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΒLS-AED) και 500 υγειονομικών υπαλλήλων στην Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (ILS) σε σεμινάρια πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΕRC) με την αντίστοιχη βεβαίωση που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης στους συμμετέχοντες.

Οι πολίτες στα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS-ΑΕD) εκπαιδεύονται σε εύκολες και απλές τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ένα θύμα καρδιακής ανακοπής ενώ το υγειονομικό προσωπικό (ιατροί και νοσηλευτές) το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει το επείγον περιστατικό και τον βαρέως πάσχοντα εκπαιδεύεται στα Σεμινάρια Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής (ILS).

Τα σεμινάρια υλοποιούνται με την συνεργασία και την υποστήριξη του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα γίνονται δεκτές δηλώσεις για συμμετοχή στα σεμινάρια.

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ευχαριστεί το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και το Δήμο Καλαμαριάς για την συνεχή υποστήριξή τους καθώς και τους φορείς της πόλης οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπαιδεύσεων στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή.


Ευστράτιος Α. Πλωμαρίτης
Διοικητής
της 4
ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης