Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας