Περισσότερα νέα τόσο για την υλοποίηση του έργου όσο και των σεμιναρίων μπορείτε να βρείτε στην ανανεωμένη σελίδα του έργου Heart Safe Cities στο Facebook: https://www.facebook.com/HeartSafeCities/