Διαβάστε το παρακάτω άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Στο άρθρο απαντώνται περισσότερες από 45 ερωτήσεις σχετικά με τον COVID-19 από τον κύριο Χ. Μηλιώνη, Καθηγητή παθολογίας και πρόεδρο επιτροπής διαχείρισης της κρίσης από τον κορωνοϊό του ΠΠΓΝ Ιωαννίνων.

Διαβάστε το εδώ