Η παρακάτω ταινία μικρού μήκους διηγείται μια ιστορία για το πώς ήταν η ζωή κατά τον εγκλεισμό για άτομα που δέχονται ή παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και ειδικά για εκείνα που ζουν σε ξενώνες κοινωνικής φροντίδας. Η ιστορία αποτυπώνει τις φωνές των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Κροατία. Η ταινία απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό τις εμπειρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

Δείτε τη ταινία μικρού μήκους