Μάθετε τους κανόνες σωστής χρήσης της προστατευτικής μάσκας διαβάζοντας το σχετικό έντυπο που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας στην ανάρτηση της ιστοσελίδας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Διαβάστε το έντυπο εδώ