Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα του καθηγητή καρδιολογίας – κ. Κωνσταντίνου Π. Τούτουζα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας σχετικά με τον κορονοϊό και καρδιά.