Ο καθιστικός τρόπος ζωής – αποτέλεσμα της έντονης καθημερινότητάς μας, οδηγεί μακροχρόνια στην εμφάνιση καρδιακών παθήσεων. Τα τελευταία χρόνια επιστημονικές έρευνες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία της άσκησης ως μέσο πρόληψης, αλλά και αποκατάστασης της καρδιακής υγείας.

Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)