Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ενημερωτικής εκδήλωσης που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020. Πάνω από εβδομήντα συμμετέχοντες: ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας και στελέχη δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών, ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου Heart Safe Cities.