Δείτε εδώ το βίντεο που δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας σχετικά με την προστασία της καρδιακής μας υγείας κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.