Διαβάστε την πρόσκληση της ενημερωτικής εκδήλωσης της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA CBC Ελλάδα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” εδώ