Διαβάστε εδώ άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ισότοπο της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας αναφορικά με το πως το μέρος που ζούμε επηρεάζει τη καρδιακή μας υγεία.