Διαβάστε εδώ το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αναφορικά με τη περίληψη του τροποποιημένου πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ στην εποχή της πανδημίας COVID-19