Μείνετε συντονισμένοι!

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου Heart Safe Cities.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση τις προσεχείς ημέρες σχετικά με την τοποθεσία και την ώρα της ενημερωτικής εκδήλωσης.

Δίκτυο Συνεργασίας “Heart Safe Network”

Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τον σκοπό, στόχο, αποστολή και μορφή του προτεινόμενου δικτύου των εταίρων του έργου Heart Safe Cities για τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Διαβάστε το εδώ

Ανάπτυξη στρατηγικής του μοντέλου

Το παρόν παραδοτέο αφορά στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την στρατηγική ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου Heart Safe City, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του συνόλου των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να πληροί μια πόλη για να αναγνωριστεί ως Heart Safe City.

Διαβάστε το εδώ