Τελευταία Νέα

Το έργο

Εταίροι

Το έργο υλοποιείται από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, το Ινστιτούτο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης καρδιαγγειακών παθήσεων «St. Stefan Ohrid» και το Δημόσιο Ινστιτούτο Υγείας «PHI-Health Home Ohrid».

Δράσεις για την υγεία

Εκπαίδευση των πολιτών και του ιατρικού προσωπικού των Δήμων Καλαμαριάς & Οχρίδας στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) και στην Άμεση Υποστήριξη Ζωής (ILS). Αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού σε ιατρικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη και την Οχρίδα. Εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε θέσεις κλειδιά.

Αποτέλεσμα

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών και επικεντρώνεται στην αποτελεσματική έξω-νοσοκομειακή διαχείριση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής, καθώς και περιστατικών που απαιτούν παροχή πρώτων βοηθειών εντός του αστικού ιστού.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.231.160,94€, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης τη 2η Απριλίου 2018 και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 1η Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Heart Safe Cities

Cross Border Heart Safe Cities

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.