Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτών

Η παρούσα βάση δεδομένων* υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Heart Safe Cities και αποτελεί το παραδοτέο 4.1.3.

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων (database) πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) εκπαιδευτών BLS (Basic Life Support) στην οποία καταγράφονται τόσο οι νέοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές που θα προκύψουν από τις δράσεις του έργου, όσο και οι ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του έργου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή εκπαιδευτών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί αφενός μία κρίσιμη μάζα εκπαιδευτών που θα υποστηρίξουν την προώθηση της ιδέας “Heart Safe Cities”, και αφετέρου να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα πιστοποιημένων ανανηπτών σε περιστατικά Καρδιακής Ανακοπής.

*Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τα παραπάνω στοιχεία έχουν συλλεχθεί και δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτών που απαρτίζουν τη βάση.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του έργου Ηeart Safe Cities και απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευσή τους από τρίτους και για σκοπούς πέρα από το έργο.

Heart Safe Cities

Cross Border Heart Safe Cities

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.