Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Контакт детали

4тиот Здраствен Округ на Македонија и Тракија

Проект Менаџер: Aimilia Makryalea | amakrialea@4ype.gr

Менаџер за комуникација: Elpida Papadopoulou | epapadopoulou@4ype.gr

Општина Каламарија

Maria Naki | naki@kalamaria.gr

Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Св.Стефан Охрид

Marija Zimbova | zmarija2000@yahoo.com

Јавна Здраствена установа Здраствен Дом Охрид

Ajsel Zejnovska | zdravstvendomohrid@t.mk

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

За повеќе информации, пополнете го  и поднесете  го следниот формулар.

Прифаќање

Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Проект кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.

Оваа веб страна е креирана со финансиска помош на Европската Унија. Одоговорен за содржината на страната е 4тиот Округ за Здравје на регионот на Македонија и Тракија. Страната во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија, земјите учеснички и Управувачкиот Орган..