Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

ПАРТНЕРИ

4тиот Здравствен Округ на Македонија и Тракија

Улога: Корисник на проект

Адреса: Ул. Аристотели Бр16, П.К. 54623, Солун

емаил: girtzimani@4ype.gr

http://www.4ype.gr/

Општина Каламарија

Улога: PB2

Адреса: Улица Метаморфосеос 7-9

емаил: theologou@kalamaria.gr

www.kalamaria.gr

Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Св.Стефан Охрид

Улога: PB3

Адреса: Свети Стефан Охрид

емаил: zmarija2000@yahoo.com

https://en.cardioohrid.mk/about-us/

 

Јавна Здравствена установа Здравствен Дом Охрид

Улога: PB4

Адреса: Dimitar Vlahov NoNr. Ohrid

емаил: zdravstvendomohrid@t.mk

Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Проект кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.

Оваа веб страна е креирана со финансиска помош на Европската Унија. Одоговорен за содржината на страната е 4тиот Округ за Здравје на регионот на Македонија и Тракија. Страната во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија, земјите учеснички и Управувачкиот Орган..